Yhdenvertaisuus NUORI2017-tapahtumassa

Ajankohtaista

Suurtapahtumassa voidaan edistää yhdenvertaisuutta kiinnittämällä huomiota esteettömyyteen, syrjimättömyyteen ja turvalliseen ilmapiiriin. Työ yhdenvertaisuuden eteen parantaa kaikkien osallistujien kokemusta.

NUORI2017-tapahtuman lähtökohtana on, että kaikkien on mahdollista osallistua tapahtumaan riippumatta iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, perhesuhteista, terveydestä, toimintakyvystä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. ”Jokaisella on oikeus olla tapahtumassa oma itsensä ilman syrjinnän tai häirinnän pelkoa”, sanoo tapahtuman esteettömyysvastaava Niina Ilola.

Turvallisessa tapahtumassa kaikilla on parempi olla. Käytännössä tapahtuman järjestäjät pyrkivät varmistamaan yhdenvertaisuuden toteutumisen sitä edistävillä käytännöillä.

Esteettömyys ja siitä tiedottaminen. Tapahtuman tekijät ovat kartoittaneet tapahtumapaikat esteettömyyttä silmällä pitäen. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi portaisiin, kaiteisiin, hisseihin ja opasteisiin. ”Havaitut epäkohdat on korjattu tai suunniteltu tilojen ja tapahtuman käytännönjärjestelyt niin, että esteet häiritsevät mahdollisimman vähän”, kertoo Ilola.

”Tila voi olla saman-aikaisesti esteetön yhdelle ja esteellinen toiselle, joten esteet on tärkeää kirjoittaa auki. Esimerkiksi kaiteettomat luiskat sopivat pyörätuolilla liikkuville, mutta hyvät kaiteet ja portaat voivat olla parempi vaihtoehto toiselle”, sanoo Ilola. Tapahtumapaikoilla on opasteita ja yleisavustajia osallistujien liikkumista ja esimerkiksi ruokailutilanteita helpottamassa.

Yhdenvertaisuuden huomioiminen. Tapahtuman ohjelmantuottajia, näytteilleasettajia ja muita tekijöitä on ohjeistettu yhdenvertaisuuden huomioimiseen. Ohjelmanjärjestäjiä ohjeistetaan esteettömään viestintään, eli esimerkiksi käyttämään mikrofonia ja kertomaan puheessaan, mitä näytettävissä kuvissa on. ”Yhdenvertaisuuden toteutumista tapahtumassa seurataan ja havaitut epäkohdat pyritään korjaamaan välittömästi tai, jos se ei ole mahdollista, ottamaan huomioon tulevien tapahtumien järjestelyissä”, kertoo Ilola.
Tärkeitä huomioita voivat olla muun muassa apuvälineiden käyttäjien kokemukset tiloissa liikkumisesta, ihmisryhmiin liittyvien stereotyyppisten oletusten tekeminen keskusteluissa tai moninaisuuden toteutuminen puhujajoukossa.

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen. Tapahtumassa ei toivottavasti esiinny häirintää eikä ihmisarvoa alentavaa puhetta. Häirinnän ja vihapuheen varalta on tapahtumassa kuitenkin häirintäyhdyshenkilöitä, jotka puuttuvat epäasialliseen kohteluun. ”Jos koet tai havaitset häirintää tai epäasiallista kohtelua, pyri puuttumaan tilanteeseen heti. Tapahtuman aikana voi olla luottamuksellisesti yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin, jotka vievät asiaa tarvittaessa eteenpäin”, Ilola ohjeistaa.

Järjestäjät ottavat mielellään vastaan palautetta yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja edistämiskäytännöistä tapahtumassa. Tehdään yhdessä onnistunut tapahtuma!”

Häirintäyhdyshenkilöt auttavat häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvissä kysymyksissä NUORI2017-tapahtumassa. Henkilöihin saat yhteyden puhelimitse p. 044 416 5239, ja he päivystävät Tampere-talon infopisteellä koko tapahtuman ajan.

HAIRINTA.jpg

Häirintäyhdyshenkilöinä toimivat: Susan Heikkinen, Matti Pihlajamaa, Essi Helin, Matias Uusisilta, Tiina Haapalainen ja Ville Savilampi.

 Miten toimia tilanteissa, joissa kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua?
Jos kohtaat tapahtumassa häirintää tai epäasiallista kohtelua, voit olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin.
Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintää voi olla myös rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta.

NUORI 2017 - tapahtuma on Syrjinnästä vapaa alue. Turvallinen ja hyvä ilmapiiri synnytetään yhdessä kunnioittamalla jokaisen oikeutta olla oma itsensä ja tulla kunnioitetuksi sellaisena kuin on. Myös syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä.

• Jos sinuun kohdistuu tapahtumassa häirintää, yritä ensin ottaa asia puheeksi henkilön kanssa, joka on mielestäsi syyllistynyt siihen. Jos tämä ei tunnu luontevalta tai asia ei ratkea puhumalla, voit olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön.

• Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa tapahtuman osallistujia. Häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, eikä ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman asianomaisen lupaa. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat aina luottamuksellisia. Häirintäyhdyshenkilöt ovat tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia.

• Kasvokkain tapahtuvia keskusteluja varten häirintäyhdyshenkilöillä on käytettävissään rauhallinen tila Tampere-talolla. Tapaamisen sopimiseksi tavoitat häirintäyhdyshenkilön Tampere-talon info-pisteeltä tai numerosta 044 416 5239 (puhelu, tekstiviesti, Whatsapp).

• Häirintäyhdyshenkilöt päivystävät info-pisteellä ja puhelimessa seuraavina aikoina:
ma 27.3. klo 10.00-17.30
ti 28.3. klo 9.00-17.30
ke 29.3. klo 9.00-12.30
Tämän lisäksi puhelinpäivystys on auki maanantai- ja tiistai-iltoina klo 19-00 ja keskiviikkona klo 12.30-14.30.

 

Takaisin