Miten puhe muuttuu toiminnaksi?

Ajankohtaista

Monissa työpajoissa, koulutuksissa ja seminaareissa kuullaan ja puhutaan paljon. Uutta tietoa on pää täynnä, mutta sen tuominen omaan työhön voi tuntua työläältä ja irralliselta. Myös NUORI2017-tapahtuman aikana osallistujat kuulevat runsaasti uutta tietoa. Alla olevilla videoilla on muutama konkreettinen vinkki, miten saat ihmiset innostumaan, toimimaan ja hyödyntämään uusia ideoita ehkä jo seuraavana työpäivänään.

Lyhyt muistisääntö ohjelman aikataulun suunnitteluun:

- 30 % ajasta käytetään kuunteluun ja puheeseen
- 30 % ajasta käytetään uuden ideointiin ja ideoiden tuottamiseen
- 40 % ajasta käytetään ideoiden soveltaminen – miten jalkautan tänään oppimani ja ideoimani omaan työhöni?

Uusi ei synny ilman uudenlaista tapaa toimia. Allianssin, Nuorten Akatemian, Valon, Sosten, SPEK:n sekä Aalto-yliopiston yhteistyöhankkeessa uutta luodaan kokeilemalla ja kokemalla. Hankkeen ideana on tutkia miten kokeilemalla kehittäminen saataisiin yhtä hyväksytyksi tavaksi kehittää uutta kuin mitä suunnittelemalla kehittäminen järjestökentällä on. Järjestöt toimivat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja ihmisten käyttäytymistä on vaikea ennustaa. Perinteiset hitaat ja kankeat suunnittelemalla kehitetyt asiat eivät välttämättä tuota parhaita tuloksia. Tässä kokeilemalla ja kokemalla kehittämisen eli KoKo-kehittämisen hankkeessa tutustutaan järjestökentän uusiutumisen mahdollisuuksiin ideoiden, innostuen ja toimeen tarttuen.

Katso Aalto-yliopiston ja Nuorten akatemian videot YouTubesta klikkaamalla linkkiä

Anssi Tuulenmäki, yli-innovaatioaktivisti, Aalto-yliopisto:
30-30-40 –muistisääntö

Nuorten Akatemia:
Näin 30-30-40 näkyy Nuorten Akatemian työpajassa

Takaisin