Hur bemöts ungdomar inom välfärdstjänster?

Tiistain seminaariohjelma
Ti 28.3 kl. 14.30 - 16.30 Riffi

Vi utgår från de ungas perspektiv. Vi erbjuder en upplevelsebaserad inlärning, med reflektioner. Delaktiga är ungdomar, forskare och projektarbetare i samarbete med Ung Dramatik vid Unga Teatern. Hur kan unga involveras i arbetet genom tvärsektoriellt arbete?

Kom och se och diskutera metoder Ung Dramatik, Mathilda Wrede-institutet och projektet Delsam utvecklat. Vi lyfter fram kulturarbetets resurser och kunnande, som stöd för inlärning och arbete med unga.

Takaisin