Att bygga bärande relationer med unga

Tiistain seminaariohjelma
Ti 28.3 kl. 10.45 - 12.00 Riffi

Med över 20 års erfarenhet av arbete med utsatta ungdomar, som skolkurator och inom socialtjänsten, delar Lasse Mattila med sig av sina livs- och yrkeserfarenheter. Hur kan vi upptäcka och stöda unga i riskzon? Föreläsningen synliggör utanförskapets mänskliga och samhällsekonomiska kostnader, och lyfter fakta samt konkreta exempel på hur vi kan förebygga och bryta utsatthet och utanförskap. Lasse är författare till böckerna Att förebygga livslångt utanförskap (2012) och Att bygga bärande relationer (2015).

 

Takaisin