Varför måste vi tappa bort ungdomarna först?

Tiistain seminaariohjelma
Ti 28.3. kl 9.00 - 10.15 Riffi

Målet är att väcka diskussion kring om det i längden lönar sig att satsa på förebyggande uppsökande ungdomsarbete, eller om fokus bör ligga på att reparera skador som redan uppstått?

Jonas Ehrman från Resurscentret Föregångarna i Vasa presenterar SIST (Social Inclusion Support Tracking) som grafiskt åskådliggör skillnaden på reparativt och förebyggande uppsökande ungdomsarbete. Rainer Lytz informerar om ULA nätverket bland de 12 svensk- och tvåspråkiga ungdomsverkstäderna. Som diskussionsledare fungerar Daniel Åkermark, verksamhetsledare vid Resurscentret Föregångarna i Vasa.

 

Takaisin