ilmo1000.jpg

Så här anmäler du dig till evenemanget UNG2017

Deltagaravgiften för evenemanget UNG2017 är 170 euro. I deltagaravgiften ingår evenemangsprogram, inträde till mässområdet samt luncher under alla dagar av evenemanget. Information för personer med rörelsehinder uppdateras på dessa sidor i början av året.

På Pakkahuone i Tullkammaren ordnas UNG StreetParty. Deltagaravgiften till partyt är 25 euro/pers./kväll. I deltagaravgiften ingår program och inträde samt kvällsservering kl. 19.00–20.30.

Anmälan till evenemanget UNG2017 och UNG StreetParty sker genom Lyyti-systemet.

Kom ihåg att skriva ditt namn och din bakgrundsorganisation/arbetsgivare i den form som du vill ha på ditt deltagarpass.

Anmäl dig här!

N17_logo_turk_se.png

________________________________________ 

Studenter

Studerande kan delta i evenemanget till ett pris på 90 euro. Läroinrättningen ska anmäla samtliga studentdeltagare som en grupp. Endast studentgrupper kan delta i evenemanget till studentpris (inga enskilda studerande).

Studentplatser kan inte reserveras via bokningssystemet. Mer information om deltagande till studentpris: info (at) nuori2017.fi

 

Betalnings- och annulleringsvillkor

Bokningar som gjorts under år 2017 faktureras inom 14 dagar efter bokningstidpunkten. Vid behov kan man även komma överens om en annan tidpunkt för faktureringen.

Om en anmäld person får förhinder, kan en annan person ta dennas plats utan extra kostnad. Annulleringar skickas per e-post till info (at) nuori2017.fi

Om annulleringen görs efter att fakturan har skickats, debiteras en kontorsavgift på 35 euro.
Om annulleringen görs efter 24.2.2017 debiteras 50 procent av deltagaravgiften.
Om annulleringen görs efter 10.3.2017 debiteras hela avgiften.

Vid sjukdomsfall som meddelas med bifogat läkarintyg debiteras 35 euro i kontorsavgift. Läkarintyget bör skickas före 30.4.2017 till e-postadressen info (at) nuori2017.fi.